เนื่องจากระบบ Webmail ของ ตำรวจภูธรภาค 2 มีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผลภาษาไทย

ตัวใหม่เข้าไปที่ webmail.police.p2.go.th

คู่มือการตั้งค่าในการใช้งาน webmail ตัวใหม่

ขออภัยในความไม่สะดวก

ร.ต.ท.นัฐพล ลาภสาร
รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.2
08-6262-6667

update: 1Jul2013